શ્રી અમિતભાઈ શાહ ને ભારતીય જનતા પાર્ટી ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિયુકત થવા બદલ ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ…

amitshah

શ્રી અમિતભાઈ શાહ ને ભારતીય જનતા પાર્ટી ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિયુકત થવા બદલ ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ…

Read More →